INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL ALE PARTENERULUI


Informații generale.

Prezenta informare a fost intocmita in vederea respectarii dispozitiilor art. 14 din Regulamentul nr. 679/2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si are drept scop informarea cu privire la modul in care Easy Asset Management IFN SA (EAM) prelucreaza datele cu caracter personal, in conformitate cu legislatia aplicabila in materie, si se completeaza cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, publicata pe site-ul societatii. 

1. Cine suntem?

Easy Asset Management IFN SA este o institutie financiara nebancara, cu sediul in Bucuresti, Str. Logofat Tautu nr. 67, et. P, 2, 4 si 5, sector 3, înregistrata în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 20219, în calitate de Operator.

2. Cum puteți lua legătura cu noi?

Ne puteti contacta la adresa sediului social mentionata la punctul 1  de mai sus sau vizitând orice birou regional din țară ori chiar site-ul nostru: www.icredit.co.ro sau la numarul de telefon 031.7171.100.

3. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal sunt:

Adresă de corespondență: București, str. Logofăt Tăutu, nr. 67, et. 4, Sector 3, sau adresa de e-mail: dpo@icredit.co.ro.

4. Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

EAM prelucrează date cu caracter personal:

  • pentru incheierea si executarea contractelor de credit incheiate cu clientii;
  • in vederea indeplinirii obligatiilor sale legale;
  • in vederea indeplinirii intereselor sale legitime, in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate pentru: imbunatatirea serviciilor, marketing direct, reclama si publicitate, prevenirea acumularii de penalitati la credite prin inregistrarea unui numar mare de intarzieri la plata.
  • Consimtamant: in scopuri de marketing

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate numai de Easy Asset Management IFN SA, în conformitate cu prevederile aplicabile privind protecția datelor. Când ne contactați pe oricare dintre canalele de comunicare precizate, vă exprimați acordul că datele pe care le furnizați sunt exacte, corecte și actualizate.

Datele dvs au fost  furnizate de către clienți ai companiei, care dețin calitatea de prieten/un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană.

5. Categoriile de date cu caracter personal vizate sunt:

Numarul de telefon al partenerilor de contact furnizat de persoanele vizate

6. Destinatarii datelor cu caracter personal:

Pentru a va oferi servicii cat mai competitive, pentru a executa tranzactiile pe care le initiati, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele Dvs. personale catre autoritati publice, organe judiciare, entitatilro de recuperari creante, birouri notariale, consultanti externi, societatea mama si alte entitati din Grupul MFG, alte institutii financiar-bancare sau nebancare, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii etc)

Easy Asset Management IFN SA nu va transfera date cu caracter personal unei terțe părți sau unei organizații internaționale în afara Uniunii Europene.

7. Perioada stocarii datele Dvs. cu caracter personal

Datele Dvs cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea. . În cazul în care, după atingerea obiectivelor noastre, vom decide să stocăm datele personale prelucrate în scopuri statistice, acest lucru se va face prin stocarea anonimizată a datelor, astfel încât să nu poată duce la identificarea dumneavoastră.

8. Drepturile pe care le aveti sunt:

În contextul procesării datelor dvs. cu caracter personal de către EAM, aveți următoarele drepturi în calitate de partener:

Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plangere - poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti, str. Logofat Tautu nr. 67 et. Parter, 2 ,4 si 5, Sector 3, prin E-mail, la: dpo@icredit.co.ro, ori telefonic la numarul: 031.7171.100. In plus, am numit un Ofiter pentru Protectia Datelor care poate fi contactat, daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.

9. Sursa de provenienta a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de Easy Asset Management IFN SA in scopurile prevazute in prezenta informare sunt obtinute de la aplicantii pentru un produs de credit al subscrisei, fie de catre clientii subscrisei.  

10. Datele dvs. cu caracter personal nu sunt supuse procesului de luare a deciziilor automatizate, inclusiv a profilării.