Declarație privind protecția și confidențialitatea datelor personale ale candidaților la ocuparea locurilor de muncă (în conformitate cu GDPR)


În cadrul fiecărei proceduri de recrutare a personalului, Easy Asset Management IFN S.A.("Operator") colectează și prelucreaza date cu caracter personal referitoare la candidați, in vederea ocuparii locurilor de muncă. Operatorul se angajează să fie transparent cu privire la modul de colectare și utilizare a acestor date și la îndeplinirea obligațiilor sale privind protecția datelor.

Ce fel de informații colectăm?

Operatorul colectează un set de informații despre dumneavoastră. Acestea includ:

·         Numele, adresa și datele de contact, inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon;
·         Detalii despre calificările obținute, abilitățile, experiența profesională și vechimea în muncă;
·         Informații despre dreptul dumneavoastră de a lucra în România.

Operatorul poate colecta aceste informații în moduri diferite. De exemplu, datele pot face parte din cererile dumneavoastră pentru ocuparea locurilor de muncă, CV-uri sau descrieri, din cartea de identitate sau alte documente de identitate sau sunt colectate în timpul interviurilor sau al altor forme de evaluare.

Mai mult, putem colecta datele Dvs personale de la terțe părți, de exemplu, angajatorii anteriori în legătură cu referințele pentru posturi anterior ocupate. Aceste informații vor fi solicitate de la terți numai după ce vă facem o ofertă de muncă și vă informam despre acțiunile pe care le-am întreprins în acest sens.

Datele vor fi stocate în locații diferite, inclusiv în înregistrarea cererii dumneavoastră, în sistemele de management ale resurselor umane și în alte sisteme informatice (inclusiv e-mail).

De ce prelucreaza Easy Asset Management IFN S.A.datele personale?

Ttrebuie să prelucram datele personale pentru a întreprinde acțiunile necesare în legătură cu solicitarea dvs., înainte de a încheia un contract cu dvs. Mai mult, este posibil să avem nevoie să prelucram datele dvs. pentru a incheiaun contract.

În unele cazuri, trebuie să prelucram datele personale pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale. De exemplu, suntem obligați să verificăm dacă candidatul are dreptul să lucreze pe teritoriul Romăniei înainte de a face oferta de angajare.

Operatorul are un interes legitim de a prelucra datele personale în timpul procedurii de recrutare a personalului și de a păstra înregistrări pe parcursul acestei proceduri. Prelucrarea datelor cu privire la candidații la locul de muncă ne va permite să gestionăm procedura de recrutare a personalului, să evaluăm și să confirmăm capacitatea candidatului de a efectua munca și de a decide cui vom oferi postul.

Dacă cererea dvs. de angajare nu este aprobată, Operatorul vapăstra datele dvs. personale într-un dosar, sub condiția ca viitoarele oportunități de angajare să vă fie potrivite. Înainte de a trece la stocarea datelor dvs.personale în acest scop, vă vom cere consimțământul, pe care îl veți putea retrage în orice moment.

Cine are acces la date? Datele dumneavoastră pot fi partajate intern, în scopul desfășurării procedurii de recrutare a personalului. Aceasta include membrii departamentelor de resurse umane, ofițerii de recrutare a personalului, intervievatorii și cei implicați în procesul de recrutare, șefii departamentelor cu posturi vacante, departamentul de securitate și angajații IT, în cazul în care accesul la astfel de date este necesar pentru indeplinirea atributiilor acestora, precum și companiile din grupul MANAGEMENT FINANCIAL GROUP AD ("MFG"), daca e cazul.

Nu vom furniza datele dumneavoastră unor terțe părți, cu excepția cazului în care candidatura dumneavoastră a fost aprobată și vă prezentăm o ofertă de muncă. În acest caz, putem să vă verificam datele cu fostii Dvs. angajatorii pentru a obține informații despre dumneavoastră, precum și cu persoanele care sunt competente în ceea ce privește angajarea dumneavoastră anterioară, pentru a efectua investigațiile preliminare necesare. 

Cum protejează datele Easy Asset Management IFN S.A.?

Noi abordăm securitatea datelor dumneavoastră într-o manieră responsabilă. Avem politici interne și mecanisme de control care garantează că datele dumneavoastră nu vor fi pierdute, deteriorate accidental, utilizate sau dezvăluite, în mod neautorizat, și că nu sunt accesibile altor persoane decât angajațiilor noștri și, în plus, doar pentru îndeplinirea corespunzătoare a îndatoririlor lor.

Care este perioada de timp pentru care Easy Asset Management IFN S.A. stochează datele?

Dacă solicitarea de angajare nu a fost aprobată, Easy Asset Management vă va păstra datele într-un dosar /in format electronic, timp de 5 (cinci) ani după încheierea procedurii de recrutare, pentru posibilele oportunități viitoare de angajare.. La sfârșitul acestei perioade sau odată ce vă retrageți consimțământul, datele dumneavoastră vor fi șterse sau distruse. După trimiterea CV-ului, spontan pe email, vi se va solicita  sa va exprimati dezacordul pentru stocarea datelor dumneavoastră pentru alte pozitii in cadrul companiei care se pot ivi in viitor, pentru o perioadă de 12 luni  

Dacă cererea dvs. de angajare a fost aprobată, datele dumneavoastră personale, colectate în timpul procesului de recrutare, vor fi transferate în dosarul dumneavoastră de angajare (pe suport electronic și pe suport de hârtie) și vor fi stocate pe perioada angajării dumneavoastră.

 

Datele dumneavoastră

Ca persoană vizată, aveți un set de drepturi. Sunteți îndreptățit:

·         să accesață și să obțineți o copie a datelor dumneavoastră, la cerere;
·         să cereți Operatorulului să înlocuiască date greșite sau date incomplete;
·         să solicitați Operatorului să șteargă sau să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră, de exemplu, datele care nu mai sunt necesare scopulului pentru care au fost preluvcrate; și
·         să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră.

     Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați dpo@icredit.co.ro

Dacă dumneavoastră credeți că Societatea nu v-a respectat drepturile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, puteți trimite o plângere la Autoritatea Națională de Supravegherea a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ce se întâmplă dacă nu furnizați date personale?

Nu sunteți supus obligației contractuale sau unei alte obligații de a furniza date Operatorului în timpul proceselor de recrutare. Cu toate acestea, dacă nu furnizați aceste informații, este posibil să nu reușim să procesăm aplicatia Dvs, în mod corespunzător sau să nu reușim să facem niciun demers care are ca scop încheierea unui contract.

Am luat la cunoștință informațiile de mai sus.